Akým smerom sa uberá veda a výskum v oblasti medicíny a ako budeme liečiť pacientov v nasledujúcich desaťročiach? Aj na tieto otázky budú hľadať odpovede domáci, ale aj zahraničí odborníci medzi ktorými nebude chýbať Alessandro Migliara, vedec zo San Raffaele Telethon Inšitútu génovej terapie, ktorý objavil unikátnu technológiu „umlčania ľudských génov“. Chýbať nebude ani onkohematológ Andrej Vranovský či vedec Pavol Čekan zo spoločnosti MutliplexDX.  Personalizovanej medicíne sa bude venovať Michael Scherer z Nemecka a nadviaže na neho zástupca slovenskej vedy Tomáš Szemes s prednáškou o genomike. V panelových diskusiách so Zlaticou Puškárovou budú diskutovať politici a odborníci na témy týkajúce sa financovania zdravotníctva a jeho budúcnosti. Program je dostupný na www.vizionari2020.sk