Počuli ste už o NN? Sú to nozokomiálne nákazy. Tie sa nachádzajú najmä v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach. A Slovensko potrebuje lepšiu prevenciu pred týmito infekciami, ktoré  vážne komplikujú priebeh pôvodného ochorenia pacienta, predlžujú dĺžku jeho hospitalizácie a tým zvyšujú aj finančné náklady na jeho liečbu. Zhodli sa odborníci na našich SK+ MED Zdravých raňajkách, ktoré sme opäť organizovali v príjemnom prostredí našej Dot. kaviarne.

Na stiahnutie