Na jej príprave by mali spolupracovať ministerstvo školstva, úrad štátneho tajomníka, vládny splnomocnenec pre šport, SOŠV i zástupcovia športového hnutia.

Aj tieto myšlienky vyslovil prezident Slovenského olympijského a športového výboru Anton Siekel počas ďalších neformálnych raňajok s médiami, tentoraz pod názvom Kam kráčaš, slovenský šport? Hosťom ďalšieho pokračovania Timeoutu, ktorý pripravujeme pre Slovenský olympijský a športový výbor, bol aj zastupujúci generálny riaditeľ sekcie športu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Dedík.