Kampaň Čiara života má za cieľ zamyslieť sa nad zmyslom života a odovzdať posolstvo, že každý z nás si môže svoju čiaru života predĺžiť darovaním orgánov niekomu, pre koho je transplantácia jedinou nádejou na život. Dôležité však je, aby sme o úmysle darovať po smrti orgány hovorili so svojou rodinou, lebo práve táto je po smrti človeka dôležitá pri naplnení jeho vôle. 

Videá