Aktuality

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.
Prichádzame na trh s novým odborným diskusným formátom o inováciách v zdravotníctve.
Spustili sme novú kampaň na podporu transplantačného programu v Slovenskej republike pod názvom Čiara života.